Skjalastjórnun

Skjalastjórn er grunnur að markvissu innra skipulagi upplýsinga og tryggir aukið öryggi mikilvægra skjala um leið og það auðveldar starfsfólki að finna skjöl fljótt og örugglega.

Við vinnum eftir einfaldri og skilvirkri aðferðarfræði við skjalaráðgjöf.

Hvar þarftu aðstoð?

Ráðgjafar okkar geta komið að einstökum atriðum er koma skjalastjórnun við, s.s. við stöðlun á útliti skjala t.d. bréfa, fundargerða, skýrslna ofl. Einnig höfum við veitt ráðgjöf varðandi meðferð á útgefnu efni (geymsla, grisjun og eyðing) og höfum fjölbreytta möguleika í lausnum tengdum gagnasöfnum.  Auk þess hafa ráðgjafar okkar aðstoðað við gerð neyðaráætlana, afritunarskýrsla og rekstrar-, öryggis og gæðahandbóka.

Af hverju skjalaráðgjöf?

Margvíslegur ávinningur er fólginn í því að fyrirtæki taki skjalamál sín föstum tökum. Geymsla og afritun gagna er sífellt að verða stærri hluti af rekstrarkostnaði fyrirtækja og því stuðlar fækkun skjala að lækkun kostnaðar. Betra aðgengi starfsmanna að skjölum eykur ennfremur framleiðni og skýrar reglur um meðferð skjala tryggja aukið öryggi í rekstrinum.

Nýjar kröfur með persónuverndarlögunum.

Þekking aðstoðar þig við að greina hverjar séu þínar kröfur og hvernig þeim er mætt með þínu skjalakerfi. Eftirlitsaðilar og ný persónuverndarlög setja nýjar kröfur sem þarf að vera hægt að mæta í skjalakerfum. Þekking aðstoðar við að finna út hverjar séu þínar kröfur og hvernig þeim er mætt á sem þægilegastan og hagkvæmastan máta.

Hafðu samband

Viltu fá að vita meira um skjalastjórnunarlausnir Þekkingar? Við viljum endilega heyra frá þér svo hafðu samband hér